Infra

Vzdělává ty, kdo vzdělávají.

  • Branding
  • Komunikační manuál
  • Komunikační strategie
  • Webové stránky
  • Maskot
  • Video
Infra
Výzva

Rebrand dvou značek, dvě komunikační strategie, tvorba maskota a vzápětí celé vykutálené party. Řeč je o značkách Infra a Infráček. Infra vzdělává ty, co vzdělávají – v oboru školství není, kdo by ji neznal. Infráček je e-shop s dětskými hračkami a vzdělávacími pomůckami.

řesení

Dva trhy, dvě cílové skupiny, dvě společnosti.

Společnost Infra vzdělává učitele mateřských, základních a středních škol prostřednictvím akreditovaných kurzů, konferencí a metodických materiálů. Nejznámější publikací Infry je KAFOMET, Katalog forem a metod práce. Infráček zase vytváří, vybírá a prodává naučné hračky, knihy a vzdělávací pomůcky pro děti, od nejmenších až po patnáctileté teenagery.

Positioning aneb kdo je kdo.

Na začátku před námi stála výzva vytvořit brand strategii a definovat vztah značek Infra a Infráček, který nebyl jasný. Infra na českém trhu působí od roku 2004, infráček vznikl poměrně nedávno. Museli jste si odpovědět na několik otázek: Jsou značky vzájemně kompatibilní? Najdeme víc věcí, které je spojují, nebo spíš více těch, které je rozdělují? Dokážou tyto značky komunikovat pod jednou střechou?

Na pomoc s analýzou značek jsme si vzali nástroj marketingových archetypů. Začali jsme od Infry, která je z hlediska byznysu a historie dominantní, a přemýšleli jsme, kde je její místo.

 

Z analýzy vyplynulo, že archetyp Mudrce skvěle funguje pro obě značky, které sdílí společné hodnoty, a proto můžou existovat v rámci jednoho ekosystému. Přesto se od sebe v mnohých ohledech liší. Proto má každý z nich ještě archetyp sekundární, který reprezentuje jeho individuální vlastnosti. Pro Infru je to Hrdina a pro Infráčka Klaun.

Na pomoc s analýzou značek jsme si vzali nástroj marketingových archetypů. Začali jsme od Infry, která je z hlediska byznysu a historie dominantní, a přemýšleli jsme, kde je její místo. Z analýzy vyplynulo, že archetyp Mudrce skvěle funguje pro obě značky, které sdílí společné hodnoty, a proto můžou existovat v rámci jednoho ekosystému. Přesto se od sebe v mnohých ohledech liší. Proto má každý z nich ještě archetyp sekundární, který reprezentuje jeho individuální vlastnosti. Pro Infru je to Hrdina a pro Infráčka Klaun.

Komunikační manuál

Pro Infru a Infráčka jsme zpracovali komunikační manuál, ve kterém jsme definovali veškerá pravidla komunikace a tonalitu značky.

V případě Infry, kde jsou hlavní cílovou skupinou učitelé a lektoři, komunikujeme o něco formálněji než v případě hraček a vzdělávacích pomůcek Infráček. Tam je tonalita o něco hravější a uvolněnější.

Dotazníkové šetření & strategie

V rámci komunikační strategie obou značek jsme udělali dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou. V případě Infry klient dotazník rozeslal na svou databázi učitelů a lektorů, v případě infráčka jsme se ptali primárně rodičů, prarodičů a lidí, kteří mají ve svém blízkém okolí děti.

Z obou průzkumů vyplynuly zajímavá zjištění. Například na otázku v Infra dotazníku, kde učitelé získávají nejvíc inspirace pro svou výuku, 83,8 % dotazovaných uvedlo, že inspiraci pro svou výuku získávají na kurzech a konferencích. To je pro Infru skvělá zpráva. Core business společnosti infra je hlavním zdrojem inspirace pedagogů mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol.

Tuto informaci jsme promítli do taglinu značky – původní obecnější claim „Myslíme na budoucnost“ jsme upravili na „Inspirace pro budoucnost“. Protože to je to hlavní, co cílová skupina od Infry očekává a co na ní oceňuje. V dotazníkovém šetření pro Infráčka 77 % respondentů odpovědělo, že při výběru hračky se rozhodují podle toho, jestli hračka či pomůcka vede k rozvoji nových schopností a dovedností. Proto jsme vymysleli claim „Poznávám svět hrou“.

V rámci strategie jsme dále analyzovali konkurenci, definovali USP a navrhli channel strategy obou značek.

videospot

V hlavní roli
pan učitel.

Pro Infru jsme vymysleli, napsali a natočili image video spot. Primárně je určený jako opening na školení a konference, ale setkáte se s ním i v onlinu. Hlavním hrdinou není nikdo jiný než pan učitel, který je pro děti autoritou, inspirací i kamarádem. Ukazujeme v něm, že učitelství není profese, ale poslání. A posláním Infry je rozvíjet ty, co rozvíjí.

Inverzní branding: Infra je bílá na černém, Infráček černý na bílém.

Proměnili jsme vizuální podobu značek. Logo jsme zmodernizovali a osekali na minimum, protože méně je více. To neplatí v případě nabytých vědomostí, ale ve světě designu ano. Nový brand jsme navrhli tak, aby fungoval pro obě značky, obě cílové skupiny a oba trhy. Loga jsou inverzní – Infra je bílá na černém pozadí a Infráček naopak.

Element & ikony: propojení

Součástí loga je element dvou propojených prvků, jejichž symbolika má více rovin. Prvek evokuje sounáležitost dětí, rodičů a učitelů. Zároveň připomíná dvě bubliny, tedy vzájemný dialog, protože ten do vzdělávání neoddělitelně patří. Můžete tam vidět i oči a ústa, které se odkazují na vjemy a to, že každý z nás nové informace přijímá jinak.

Někdo se učí a pamatuje si vizuálně, jiný opakováním nahlas, další na základě logických souvislostí.

Piktogramy neboli ikony slouží k jednoduchému vysvětlení produktu, služeb a k označení situací či míst. Jsou jednoduché, čitelné a postavené na ilustracích z linek. Stejně jako v případě brand elementu používáme dva barevné gradienty, tzn. přechody mezi barvami, které spolu ladí. Růžovo-fialový a modro-zelený.

písmo a barvenost

Poppins & duha

Mary Poppins vyčarovala duhu. Ne tak docela, ale nejsme daleko od pravdy. Písmo, které jsme pro brand Infry a Infráčka vybrali, se jmenuje Poppins. Používáme jej v claimech a nadpisech a jeho další řezy a styly v ostatním textu. Je moderní, čisté a dobře čitelné. Navržená barevná paleta je pestrá. Gradient vytváří dojem různorodosti. Stejně jako v brand elementu i barevnou škálou odrážíme skutečnost, že každé dítě je jiné a potřebuje odlišný přístup.

Vykutálená parta objevuje svět.

Každý z nich je jiný, ale všechny spojuje touha po objevování. O kom je řeč? Přece o infráčcích. Když se chtějí infráčci rychle přemístit, zmást nepřítele nebo si prostě jen hrát, sbalí se do klubíčka a kutálí se. Ve chvílích, kdy se cítí šťastní, září všemi barvami infry.

Pro značku Infráček jsme navrhli maskota a ten se klientovi tak líbil, že si vzápětí objednal celou rodinu. Ta bude rodiče a děti provázet e-shopem, newslettery, ale taky vzdělávacími animovanými videi. Než jsme se pustili do designu, každému z nich jsme vymysleli charakter a definovali jeho silné i slabé stránky. Každý z infráčků v něčem vyniká a něco mu naopak tolik nejde. Stejně jako to mají děti. V claimu „Vykutálená parta objevuje svět“ si hrajeme s dvojím významem – Infráččci jsou kulatí, kutálí se a zároveň jsou to malí raubíři, kteří jsou pro každou srandu.

Bylo nás pět
a Mr. Mystake.

Každého z Infráčků vám alespoň v kostce představíme. Sage je chodící encyklopedie. Díky němu jsou infráčci pořád v obraze a učí se novým věcem, někdy ale dokáže být trochu otravný. V takových chvílích všichni ocení nadšení a optimismus umělecky založené a někdy až rozevláté Mag. Rule je Mirek Dušín mezi Infráčky, rozený vůdce.

Nesnese, když se děje nějaká nespravedlnost, za své kamarády se vždycky postaví. Když někdo z infráčků vstane z postele levou nohou, na pomoc přispěchá sportovně nadaný Jester se svými vtípky a lumpačinami. Nejstydlivější z party je tichá roztomilá Inny, která klame tělem. Když jde do tuhého a ostatní jsou v koncích, Inno umí situaci přímočaře vyřešit.

Aby to všechno ale nebylo tak růžové, stvořili jsme i postavu Mr. Mystake. Ten infráčkům našeptává, že jim učení nejde, že to nemá smysl a že jsou k ničemu. Infráčci se naštěstí nevzdávají a Mr. Mystaka se jim podaří vždy odpálkovat a novým věcem se naučí.