Prato

staré řemeslo,
moderní brand

 • Workshop
 • Brand strategie
 • Brand design
 • Web
 • POS
Prato
výzva

Kompletně rebrandovat značku s 30letou tradicí z vysoce konzervativního odvětví a představit ji v novém stylu na kovárenské konferenci Euroforge ve španělském Bilbau.

Prato_budova_full
řešení

Během 3 měsíců jsme navrhli brand strategii a novou vizuální identitu, spustili plnohodnotný web a nachystali veškeré POS aplikace pro účast na mezinárodním veletrhu.

Prato_logo_fullscreen
Prato_hodnoty_square
Prato_dílna_square
odvětví

V kovárně najdete berana i kobylu

Prato od roku 1991 dodává svým zákazníkům automatizované kovací linky a stroje (buchary) 
po generální opravě a modernizaci. Typický buchar (zvaný též kobyla) se skládá ze dvou částí: pohyblivé rameno (beran) a pevná základna (šabota).

Buchar pak pracuje tak, že beran svojí kinetickou energií rázem tváří do ruda rozžhavenou ocel nebo slitinu (umístěnou na šabotě) do požadovaného tvaru.

Tyhle běžně 4 000 tun vážící stroje jsou v Pratu schopni rozložit, opravit, modernizovat, dopravit klidně přes oceán na druhý konec světa a tam je plně zprovoznit či integrovat do automatické linky a ještě zaškolit místní personál.

Prato_moodboard
workshop

Z otce na syna

Se zástupci firmy, Stanislavem a Janem Mrázkovými, jsme se setkali v pražském sídle, které je součástí výrobního komplexu. Při cestě chodbou s panoramatickým výhledem do jedné
z obřích hal, jsme mohli na vlastní oči vidět, jak mostové jeřáby přemisťují kusy oceli 10 x větší než pracovníci obsluhy.  Oba pánové byli od začátku pragmatičtí

a měli poměrně jasno, jak chtějí svoji značku pozicovat. Velmi rychle se také ukázalo, že nejde jen o vznik nové podoby značky, ale že spolu s ní dojde i ke generačnímu střídání. Otec předá další směřování firmy, kterou desítky let budoval, do dobrých rukou. Synovi s ekonomickým vzděláním, marketingovým rozhledem
a distingovaným vystupováním. Po dvoudenním workshopu jsme odjížděli s velmi jasným zadáním, jak pro strategické směřování, tak pro vizuální identitu i rozsah a cíle webu.

Prato_vizitka_sqaure
Prato_hlavičkový_square
Prato_stánek
strategie & komunikace

Udáváme
kobyle směr

Nebo ona nám? Ačkoliv jsme navrhovali strategii značky prakticky od píky, museli jsme pevně držet opratě, aby se nám kreativita příliš nesplašila. Důležitost tradice, bohatost zkušeností s osobním obchodem a celkově velmi konzervativní odvětví průmyslu nám předurčily cestu k poctivé řemeslné práci s dostatečnou vážností. V rámci strategie

jsme značce pomohli především s definicí klíčových atributů, se srozumitelností a čtivostí obsahu, zjednodušením a zpřehledněním nabídkového portfolia, s komunikací desítek realizovaných referenčních projektů nebo 
s nastartováním kariérních stránek.

Pro brandovou komunikaci jsme poté navrhli 
sadu kreativních claimů, které představují 
hlavní atributy značky. Tyto claimy v sobě 
zároveň vždy nesou slabiky PRA a TO, které 
jsou za pomocí designových prvků vizuálně akcentované.

Prato_slogany
logo & design

Buchar znovu
na scéně

Při navrhování loga a vizuální identity jsme vycházeli z přání klienta zůstat u modré barvy a pro obor signifikantního symbolu – bucharu. Tyto prvky doprovázely značku už od jejího počátku

a tak jsme na tradici plynule navázali. Oba elementy jsme posunuli do moderní podoby a podtrhli celkové konzervativní vyznění. Původně „vodově modrou“ jsme přetavili v tmavší seriozní navy odstín a doplnili ho pískově žlutou, která je využívána převážně k vypíchnutí drobnějších prvků a detailů (šabota v logu, tlačítka na webu, podtržení textu, ikony). Z bucharu jsme zanechali výraznou siluetu, kterou jsme co nejvíce zjednodušili a očistili o zbytečné detaily.

Prato_logo_vznik
Prato_varientaloga_1
Prato_variantaloga_2
web

Kovářova kobyla
už nechodí bosa

Předstihnout konkurenci s úrovní webu není
v tomhle odvětví zase takový problém. Mnoho společností

pochází z dob, kdy se ještě
k internetu připojovalo vytáčením a jejich weby často v této éře zůstaly. Web našeho klienta jsme do současného století posunuli především pomocí výrazných odstínů barev, kvalitními fotkami, jednoduchou a přehlednou architekturou
a údernými krátkými texty s odladěnou
tonalitou.

Prato_telefon_full
Prato_web
Prato_struktura webu
Prato_projektvdetailu
co jsme realizovali
 • 2denní Design Thinking workshop
s brandovým a webovým zaměřením
 • kompletní brand design (vizuální identita)
– logo, definice barevné palety, vlastní set ikon a tvarů, ukázky aplikací
 • kompletní brand strategie vč. strategických cílů, komunikačního manuálu a kreativních konceptů
 • architektura, obsah, design a development nového webu vč. kariérní stránky
 • návrh a výroba obchodních materiálů – roll-upy, design stánku, brožura, letáky, vizitky
 • tvorba dodatečných tiskovin a obchodních materiálů – termohrnek, hlavičkový papír, nálepky, novoročenka, postery, novinové články
Prato_leták_square
Prato_spotlight_square
Prato_rollup_square
Prato_autopolep_square
Prato_výroba_sklad_full
co na to klient

Děkuji za práci celého vašeho týmu, velmi se nám výsledek líbí. Myslím, že výsledná kombinace symbolu, logotypu i obou základních barev působí čerstvě, moderně a při tom je stále profesionální, dostatečně konzervativní a dobře navazuje na náš dosavadní vizuál.

Ing. Jan Mrázek, Prato