Služby

Branding &
vizuální identita

Značka je základním stavebním kamenem vašeho podnikání.

Branding & vizuální identita
Tři kroky ke brandu

Pomůžeme vaší značce na svět

Branding na první pohled vystihuje, kdo jste a pro co žijete. Komunikuje cíle, které jste si stanovili, hodnoty, které vyznáváte, a v neposlední řadě povahu vašich produktů nebo služeb, díky kterým vás zákazníci milují.

3 kroky k brandingu / 3 kroky k brandingu / 3 kroky k brandingu
01 Brandingový workshop

Brandingový workshop

Podělíte se s námi o příběh vaší firmy, společně definujeme vize, mise, cíle a hodnoty. Zanalyzujeme vaše podnikání, cílové skupiny a konkurenci. Kromě toho se poznáme blíž a naladíme se na stejnou vlnu. Na základě poznatků pak vytvoříme moodboardy a první koncepty.

Přínos pro vás
  • Jste nedílnou součástí projektu
  • Udáváte směr, kterým se vydáme
  • Poznáme vaši firmu zblízka
02 Tvorba konceptu

Tvorba konceptu

Vymýšlíme název značky, skicujeme, designujeme a vše testujeme na cílové skupině. Vznikají první koncepty loga a elementů, navrhujeme barvy a typografii. Volíme nejvýstižnější variantu, se kterou pracujeme v aplikacích jako jsou tiskoviny nebo třeba merch.

Přínos pro vás
  • Díky prototypům víte, co funguje
  • Vidíte, jak bude značka vypadat v praxi
  • Máte možnost do konceptu zasáhnout
03 Finalizace & brandbook

Finalizace & brandbook

V tuto chvíli vám předkládáme koncept a začínáme nad ním diskutovat. Jde nám o to, aby výstup co nejlépe vystihoval vaši identitu vaší značky a abyste jej vzali za svůj. Odevzdáváme vám brandbook – kompletní grafický manuál vaší firmy.

Přínos pro vás
  • Vašim přáním vycházíme vstříc
  • Díky tomu se s brandem ztotožníte
  • S brandbookem můžete dál pracovat
Přečtěte si víc o vizuální identitě

Proč je branding důležitý?

Investice

Když vám shoří továrna, značka je to jediné, co vám zůstane. Silný brand zvyšuje vliv na celý obor vašeho podnikání, a tím stoupá hodnota vaší firmy pro investory.

Důvěra

Zákazníci jsou ochotní zaplatit víc, když firmu znají a důvěřují jí. K tomu vám může pomoci dobře vybudovaný brand.

Investice a důvěra
Rozpoznatelnost a efektivita

Rozpoznatelnost

Dobře nastavený vizuální styl pomůže zákazníkům vaši firmu identifikovat mezi miliony dalších. A to je v dnešní vysoce konkurenční době důležitější než kdy dřív.

Efektivita

Dobře zpracovaný brand manuál zjednoduší práci lidí ve vašem týmu i spolupracujících agentur. Vaše marketingové aktivity budou efektivnější, protože nebudete muset vše vymýšlet vždy znovu od začátku.

Proč s námi

Jak vypadá branding v podání Justmighty?

Odrážíme
vaši filozofii

Vytváříme značky, které vychází z vás. Pracujeme tak, aby vizuální identita reflektovala to, jaký je váš produkt nebo služba a jací jste vy jako tým. Nepřeháníme, když řekneme, že branding je vaší veřejnou zpovědí.

Klademe důraz na komplexnost

Branding nevnímáme jako jednotlivost, ale součást celé značkové strategie. Vizuál musí jít ruku v ruce s texty, kampaněmi a veškerými firemními aktivitami. Jen tehdy funguje, jak má.

Jste součástí
procesu

Jsme zvyklí pracovat samostatně, ale vítáme, když jste součástí tvorby značky i vy. Umíme se ptát a naslouchat, rádi se s vámi bavíme o různých cestách. Tak totiž vznikají ty nejlepší věci.

Jsme časově
flexibilní

Tvorba značky představuje intenzivní kreativní činnost, kterou je dobré nechat uzrát. Snažíme se však přizpůsobit vašim termínům. Brandingový proces máme dokonale propracovaný a díky tomu jsme vám schopni vyjít vstříc.