Online Marketing

Kdo nedělá internetový marketing, jako by nebyl. Narozdíl od jiných kampaní můžete ty onlinové změřit. Naprosto přesně.

Tři pilíře online marketingu

  • Viditelnost - Jedním z cílů marketingu je zvyšovat povědomí o značce, produktech a službách.

  • Provázanost - Všechno se vším souvisí. Propojíme vaši komunikaci na více marketingových kanálech.

  • Výsledky - Naše kampaně mají výkon. Přivádí vám platící zákazníky a prodává vaše služby.

Co je to online marketing?

Online marketing vládne světem. Kromě prodeje a budování povědomí o značce si klade za cíl lidi vzdělávat, bavit a pomáhat jim. Online marketing neboli digitální marketing je propagace značky, jejích produktů a služeb a vůbec veškerých aktivit na internetu.

Internetový marketing dělíme na outbound a inbound marketing. Outbound se zaměřuje na propagaci produktu, zatímco inbound na zmíněnou edukaci a pomoc lidem. Jeho nedílnou součástí je obsahový (content) marketing, do něhož řadíme články, blogy, návody, newslettery, ale i infografiku, videa nebo fotky.

ONLINE MARKETING, KTERÝ PRODÁVÁ

Nový web je fajn věc, ale sám o sobě je k ničemu. Potřebujete na něj přivést lidi. Internetový marketing je nejefektivnější nástroj, jak toho dosáhnout. Je pro vás marketing něčím neuchopitelným? Ať vědomě či nevědomě jej děláme každý z nás. Den co den.

A nemusíme k tomu mít zrovna svoji firmu - každý se nějak prezentujeme a sledujeme určité cíle. Stejně tak jakákoliv aktivita, která vede k prodeji produktů a služeb, strategie nebo prezentace značky, je marketingovou činností. V dnešním světe internetu se do popředí dostává právě online marketing.

Proč online marketing od nás?

Každý návštěvník webu stojí nemálo peněz. Vložené prostředky využíváme co nejefektivněji. Naše kampaně vám přivedou platící zákazníky, a proto se vám vyplatí.

Sociální sítě

Sociální sítě významně ovlivnily nejen svět marketingu, ale také způsob mezilidské komunikace vůbec. Mnozí o sobě ve virtuální realitě odhalují více, než si možná uvědomují. Z marketingového pohledu se jedná o velice zajímavé a cenné informace.

Pracujeme nejen s reklamami a organickým obsahem na Facebooku a Instagramu, ale i na dalších sociálních sítích jako je Linkedin nebo Twitter či Pinterest. Vytváříme smysluplné komunikační strategie a obsahové plány včetně denního plnění vlastním kvalitním textovým a audiovizuálním obsahem.

PPC kampaně

V případě internetové reklamy Pay Per Click, platíte za klik. Platíte tedy pouze za relevantní skutečně příchozí návštěvníky. Efektivní kampaň vám nastavíme, dobijeme a zoptimalizujeme. PPC reklama má okamžitý náběh, jasné zacílení a dynamický management kampaně. PPC reklama má mnoho podob:

PPC na Facebooku a Instagramu: Na základě pohlaví, věku, dalších demografických charakteristik a zájmů jasně definujeme cílovou skupinu kampaně.

Google Ads: Internetová reklama, která nabízí dvě hlavní možnosti: buď se tváří jako podobný výsledek vyhledávání nebo se zobrazuje na tematických webech.

Retargeting: Kampaň, která zpětně “uhání” návštěvníka vašich webových stránek a snaží se ho získat zpět.

SEO

Efektivní SEO neboli optimalizace pro internetové prohlížeče umožňuje, že vás návštěvníci mohou nalézt pomocí vyhledávačů jako je například Google nebo Seznam. Po zadání dané vyhledávací fráze poskládané z klíčových slov, budete mezi prvními výsledky organického vyhledávání. Když vás zákazník neobjeví na první straně vyhledávání, neexistujete pro něj.

Úspěšný online marketing

Jak ten online děláme? Jsme systematičtí a bereme to jedno po druhém. Ve většině případů to vypadá nějak takhle:

1) Vstupní workshop

Seznámení na začátek: Nejprve chceme dobře poznat vás i váš produkt. Teprve potom se pustíme do samotné práce na online marketingu.

2) Průzkum

Jaký máte produkt a konkurenci? Jaká je vaše cílová skupina a pozice na trhu? Na základě těchto poznatků pak sestavíme sadu klíčových slov a definujeme cílové skupiny. Odhadujeme optimální budget a navrhujeme podobu jednotlivých kampaní.

3) Tvorba webových stránek

Web je 50 % úspěchu: Web je základ, na němž je celá kampaň postavena. Online marketing vám přivede nové návštěvníky, ale teprve opravdu dobrý web je promění v reálné zákazníky.

4) Kreativa kampaně

Design a copy, které zaujme: V dnešním světě jsme přehlceni reklamou a účinnost reklamního spotu je potřeba více než kdy dřív. Kreativu přizpůsobujeme tak, aby zapadla do celkové komunikace společnosti a zároveň zapůsobila mezi konkurencí.

5) Spuštění kampaně

Nastavíme a spustíme celou kampaň: Nyní nastavujeme optimální mix online nástrojů, kterými dosáhneme co nejefektivnějšího využití prostředků a potenciálu. Jedná se zejména o zmíněné SEO, PPC reklamy (Google Ads, Facebook, Retargeting), Social a obsahový marketing.

6) Testování a analýza

Získáváme statistická data: Zjišťujeme, jak návštěvníci na jednotlivé reklamní spoty reagují a jak se chovají na webových stránkách. Spouštíme kampaně, které si vzájemně konkurují a testujeme, která je úspěšnější. S tou pak pokračujeme.

7) Optimalizace

Kampaň stále vylepšujeme: Po několika dnech máme již dostatečné množství statistických dat, na jejichž základě kampaně optimalizujeme a zvyšujeme jejich efektivitu. Kampaním se věnujeme neustále.

TESTOVÁNÍ & OPTIMALIZACE

Testování, to je kapitola sama o sobě. Na základě analýzy chování tisíců návštěvníků optimalizujeme online kampaně tak, abychom prostředky využili co nejefektivněji. Jak v reálu optimalizujeme? Používáme řadu analytických nástrojů. To však neznamená, že do kódu vložíme Google Analytics. Používáme nejpokročilejší metody na zkoumání hodnot, jako je návštěvnost, sledujeme, jak se na webu návštěvníci pohybují, zda plní předem stanovené cíle nebo se na web opakovaně vrací.

Analytika

Sledujeme statistické údaje jako je návštěvnost webu, tok uživatelů, konverze a další. Získáváme přesná data, na jejichž základě určujeme úspěšnost webu a jednotlivých kampaní. Ovšem skutečné chování a způsob prohlížení webu nám prozradí další analytické nástroje.

Traffic tracking

Díky správnému využívání dostupných analytických nástrojů dáváme každé kampani nový rozměr. Vyhodnocení konverze nekončí u jednotlivých kanálů, ale začíná na nejnižší úrovni kampaně. Podle jednotlivých návštěv jsme schopni určit, které reklamy jsou funkční a které nikoliv. Následně rozřazujeme návštěvníky do skupin podle jejich chování na webu a zda-li se nám podařilo je přetvořit na platící zákazníky.

Heatmapy

Heatmapy zaznamenávají přesné chování návštěvníků webu. Ukazují oblasti, kam návštěvníci nejvíce klikají a znázorňují způsob jejich pohybu po webových stránkách. Díky tomu přesně víme, která tlačítka jsou populární, která nikoliv a jaký obsah je nejatraktivnější.

A/B testing

Věděli jste, že různým lidem můžete zobrazit různé stránky? Například 50 % uživatelů se zobrazí jedna verze a druhé polovině verze jiná. Můžeme tak paralelně testovat více designových a technických řešení a pomocí analytických nástrojů pak zjistit, která jsou úspěšnější.