Služby

Reklamní
kampaň

Reklamní kampaně navrhujeme tak, aby vaši cílovku zaujaly.

Reklamní kampaň
Reklamní kampaň

UKAŽTE SVOJI ZNAČKU SVĚTU. BUĎTE VIDĚT.

Při tvorbě kampaně vycházíme ze strategie značky a klientského briefu. Hledáme insight, který formulujeme do hlavní myšlenky. Ideu promítneme v copy, klíčovém vizuálu, videospotu a veškerých aktivitách.

3 kroky ke kampani / 3 kroky ke kampani / 3 kroky ke kampani
01 Úvodní workshop

Úvodní workshop

Hned v úvodu se s vámi osobně poznáme. Vzájemně se sladíme a zjistíme, kdo jste vy, vaši zákazníci a konkurenti, jak vypadá celý trh a jak s tím můžeme pracovat. Naši budoucí spolupráci to hodně usnadní.

PŘÍNOS PRO VÁS
  • Poznáte celý pracovní tým
  • Výstupem schůzky je kreativní koncept
  • Už v této fázi vznikají nápady
02 Návrh
kampaně

Návrh
kampaně

Pracujeme s informacemi z workshopu. Pouštíme se do průzkumů, analýz a brainstormujeme. Hledáme hluboký a zároveň jednoduchý customer insight, tedy porozumění problematiky z pohledu zákazníka. Na něm stavíme kreativní koncept.

PŘÍNOS PRO VÁS
  • Máme analytický přístup
  • Kreativu stavíme na výsledcích průzkumu
  • Komunikační linku vám představíme
03 Kreativa a start kampaně

Kreativa a start kampaně

Insight zformulujeme do ideje. Tu promítneme v claimu a ztvárníme ji formou klíčového vizuálu. Navrhujeme veškeré aktivity a kanály, časový plán a rozvržení budgetu. O výstupu společně diskutujeme, ladíme jej, až poté kampaň spouštíme.

PŘÍNOS PRO VÁS
  • Máte možnost do konceptu zasáhnout
  • Máte vždy přehled o tom, co se děje
  • Naše kreativa naplňuje stanovené cíle
PŘEČTĚTE SI VÍC O MARKETINGOVÉ KAMPANI

Proč je kampaň důležitá?

Budování brandu

Každou aktivitou vytváříte image své značky. Dílčím příspěvkem na sociálních sítích a marketingovou kampaní o to víc.

Světovost

Dobře vybudovanou kampaní, která komunikuje, v čem jste pro své zákazníky jedineční, můžete své produkty a služby dostat do celého světa.

Budování brandu
Zapamatovatelnost

Zapamatovatelnost

Díky dobře provedené marketingové kampani se dostanete do povědomí vašich zákazníků. Když se jim budete ve správný okamžik připomínat, v jejich myslích zůstanete.

Relevance

Určíme vhodný komunikační mix, tedy ideální soubor médií a prvků, kterými budete s vašimi potenciálními a stávajícími zákazníky v rámci kampaně komunikovat.

PROČ S NÁMI

Jak vypadá reklamní kampaň v podání Justmighty?

Pracujeme
systematicky

Pracujeme
systematicky

Každou kampaní, která spatří světlo světa, utváříme v myslích zákazníků nesmazatelnou stopu. Proto při její tvorbě ze všeho nejdřív hledáme silný koncept, na kterém dál stavíme.

Naplňujeme
stanovené cíle

Naplňujeme
stanovené cíle

Abychom přinesli výsledky, potřebujeme jasný směr. Proto si společně stanovíme cíle kampaně, které budeme naplňovat. Těmi může být zvýšení prodejů, návštěvnosti webu nebo celkového povědomí o značce.

Držíme se jednotné linie

Držíme se jednotné linie

Všechny kampaňové aktivity navrhujeme a realizujeme tak, aby byly napříč kanály vzájemně propojeny. Jen tak může vzniknout ucelená kampaň, která je funkční.

Vše vyhodnocujeme

Vše vyhodnocujeme

Úspěšnost každé strategie a reklamní kampaně je třeba vyhodnocovat. Dosahování požadovaných KPIs (tedy Key Performance Indicators neboli výkonnostních ukazatelů) průběžně sledujeme, vyhodnocujeme a na základě výsledků kampaň upravujeme.