Služby

Strategie

Všechna naše práce má kořeny ve strategii. Díky ní zazáříte.

Strategie
Strategie

NACHÁZÍME VE VÁS TO NEJLEPŠÍ

Klíčem k tomu, abyste mezi ostatními vynikli, je dobrá strategie. Denně nám před očima proběhne množství reklam, které podvědomě hodnotíme. Zda budou úspěšné a cílovou skupinu zaujmou, záleží právě na strategii.

3 kroky ke strategii / 3 kroky ke strategii / 3 kroky ke strategii
01 Úvodní 
workshop

Úvodní
workshop

Začneme interaktivním workshopem. Během něj stanovíme vize a mise, které budeme společně naplňovat a cíle, kterých budeme dosahovat. Určíme, kdo jste vy, co vás vystihuje, jak si stojí vaše konkurence a vůbec celý obor, kdo jsou vaši zákazníci a jak se chovají.

PŘÍNOS PRO VÁS
  • Poznáme vaši firmu a vaše potřeby
  • Seznámíte se s realizačním týmem
  • Máme nezaujatý pohled
02 Marketingová 
strategie

Marketingová
strategie

Na řadu přichází tvorba person, volba marketingového archetypu a definice DNA značky. Na základě toho formulujeme váš tagline, tedy firemní slogan, a channel strategy. V případě nově vznikající značky vymýšlíme i její jméno.

PŘÍNOS PRO VÁS
  • Informace z workshopu analyzujeme
  • Pracujeme systematicky
  • Průběžně vás informujeme
03 Komunikační 
a obsahová 
strategie

Komunikační
a obsahová
strategie

Na marketingovou strategii navazujeme komunikační, která ji rozvíjí a definujeme tonalitu značky. Následně zpracováváme strategii obsahovou. Navrhujeme konkrétní kanály a jak je používat. Vše vám prezentujeme a o výstupu spolu diskutujeme.

PŘÍNOS PRO VÁS
  • Sjednocení komunikace napříč kanály
  • Vždy víte, co se děje
  • Výstupy ladíme společně
PŘEČTĚTE SI VÍC O MARKETINGOVÉ STRATEGII

Proč je strategie důležitá?

Směřování

Když víte, co je ideální cílový stav, přijdete i na to, jak jej dosáhnout. Nemá smysl střílet do prázdna a věnovat se nahodilým marketingovým aktivitám.

Synergie

Marketingová strategie reflektuje, jaká značka je a kam se ubírá. Vyzdvihuje její USP, tzn. unikátní prodejní argument, a vytváří s dalšími firemními strategiemi synergický efekt.

Směřování
Cílení

Cílení

Značky často nekomunikují k těm, ke kterým by měli. Zaměřit se na relevantní obecenstvo je naprosto stěžejní. Mluvte přímo k vašim zákazníkům a řešte jejich skutečné potřeby.

Plánování

Stanovte si konkrétní cestu k cíli a rozdělte ji na jednotlivé fáze. Díky tomu budete schopni marketingovou strategii naplňovat a rozpočet využívat účelně a efektivně.

PROČ S NÁMI

Jak vypadá strategie v podání Justmighty?

Máme nezaujatý
pohled a zkušenosti

Máme nezaujatý
pohled a zkušenosti

Nevíme toho o vašem oboru a zákaznících zdaleka tolik, co vy. Naše výhoda spočívá v tom, že máme nestranný pohled a zkušenost z mnoha jiných segmentů a tvorby strategií i kampaní pro různé značky. Spolu můžeme dosahovat skvělých výsledků.

Pracujeme systematicky

Pracujeme systematicky

Reflektujeme vaše dlouhodobé cíle a stanovíme, jak se budou promítat do marketingové, komunikační a obsahové strategie. Určíme celkové směřování, priority v komunikaci, audienci, rizika, rozpočty a sestavíme ideální mix aktivit.

Umíme vystihnout
podstatu

Umíme vystihnout
podstatu

Určíme, co vás odlišuje od konkurence, a identifikujeme vaše silné stránky. Komunikujeme výhody z pohledu zákazníků a pracujeme s nimi tak, abyste pro ně byli první volbou.

Jsme konzistentní

Jsme konzistentní

Marketingová strategie nepatří k dokumentům, které by měly zůstat ležet v šuplíku a zapadat prachem. Strategie je jen začátek. Mezi naše silné stránky patří i jejich realizace, tak do čeho se pustíme dál?