Jak měřit zobrazení určitého počtu stránek webu v GA4

Výkonnostní marketing

Jak měřit zobrazení určitého počtu stránek webu v GA4

 • 15. května 2023
 • by Honza
 • 7 minut čtení
 • PPC
 • analytika

V Universal Analytics jsme byli zvyklí vytvářet událost, která se spouštěla ve chvíli, kdy si uživatel zobrazil určitý počet stránek, přímo v nastavení Google Analytics. Konverze šlo následně jednoduše importovat do Google Ads.

V Google Analytics 4 už tuto možnost bohužel nemáme, proto jsme pro vás vytvořili návod, jak takového výsledku dosáhnout s využitím localStorage, tedy místního úložiště prohlížeče. K implementaci doporučujeme využít Google Tag Manager. Pokud GTM nepoužíváte, je nutné kódy vložit přímo do HTML kódu webu.

Konverze zobrazení 3 stránek webu GA4

Máte-li Google Tag Manager a chcete pomocí něj sledovat počet zobrazených stránek, tento návod je přímo pro vás. Ukážeme si 2 způsoby, jak na to. Oba mají stejný postup, rozdíl je pouze v použitém kódu.

V prvním využíváme localStorage, který jsme zvolili i my, ve druhém je pak návod na využití cookies. Každá z možností má své výhody i nevýhody a je na vás, kterou zvolíte.

Jak měřit, když si návštěvník vašeho webu zobrazí například 3 stránky? Postupujte podle těchto kroků:

 1. Vytvoření vlastní HTML značky se skriptem
 2. Vytvoření proměnných datové vrstvy
 3. Vytvoření značky události GA4
 4. Testování a publikování

Využití localStorage

1. Vytvoření vlastní HTML značky se skriptem

 1. V GTM přejděte na „Značky“ a klikněte na „Nová“
 2. Značku pojmenujte například „Increment Pages Viewed“
 3. Zvolte typ značky „Vlastní HTML“
 4. Do pole HTML vložte tento kód
 5. V sekci “Spouštění” zvolte “All Pages – Zobrazení stránky”
 6. Značku uložte

2. Vytvoření proměnných datové vrstvy

 1. V levém postranním panelu klikněte na “Proměnné” a na tlačítko “Nová”
 2. Proměnnou pojmenujte „dlv_pagesViewed“
 3. Klikněte na „Konfigurace proměnné“ a vyberte typ „Proměnná datové vrstvy”
 4. Nastavte pole „Název proměnné datové vrstvy” na „pagesViewed“ a klikněte na „Uložit“
 5. Opakujte proces pro vytvoření další proměnné datové vrstvy s názvem „dlv_eventTriggered“ a polem „Název proměnné datové vrstvy” nastaveným na „eventTriggered“

3. Vytvoření značky události GA4

 1. Přejděte na „Značky“ a klikněte na „Nová“
 2. Značku pojmenujte například „GA4: Fire More Than 3 Pages Viewed Event“
 3. Zvolte typ značky „Google Analytics: událost GA4“
 4. Nastavte „Název události“ podle svého výběru, například: „more_than_3_pages_viewed“
 5. Nastavte „Konfigurační značku“ na stávající konfigurační značku GA4 nebo vytvořte novou zadáním ID měření GA4
 6. Klikněte na „Spouštění” a poté na tlačítko „+“ pro přidání nového pravidla
 7. Vyberte typ pravidla „Vlastní událost” a nastavte pole „Název události” na „pageViewInfo“
 8. Nastavte „Toto pravidlo se spouští při” na „Některé vlastní události”
 9. Nastavte podmínku na „dlv_eventTriggered“ je rovno „true“
 10. Klikněte na „Uložit“ pro přidání spouštěče do značky a poté na „Uložit“ pro uložení značky

4. Kontrola funkčnosti a odeslání

 1. Klikněte na Náhled
 2. Zadejte URL vašeho webu
 3. Po načtení webu si zkontrolujte, že se vám nespustila žádná značka, která by zatím neměla
 4. V otevřeném okně webu proklikejte potřebný počet stránek
 5. V okně Tag assistant najděte vámi vytvořenou událost „GA4: Fire More Than 3 Pages Viewed Event“ a zkontrolujte, že se spustila
 6. Pokud ano, Tag assistant můžete zavřít
 7. Změny nyní publikujte kliknutím na tlačítko Odeslat
 8. Verzi si můžete pojmenovat podle změn, které jste provedli
 9. V případě nutnosti zkontrolujte a nastavte souhlasy měření

Nyní byste měli mít správně nastavenou událost pro sledování určitého počtu stránek v Google Analytics 4 pomocí Google Tag Manageru. Pokud chcete konverzi měřit i v Google Ads, můžete ji jednoduše importovat nebo v GTM vytvořit značku pro Google Ads konverzi stejným způsobem, jako jste nastavovali událost pro GA4 ve 3. kroku tohoto návodu.

Doufáme, že jste díky návodu úspěšně vytvořili události zobrazení více stránek v GA4 a přejeme, aby vám pomohl navýšit návratnost investic vašeho webu, ať už v PPC, SEO, nebo i UX či UI. V Justmighty udržujeme návod aktuální, pokud vám jakýkoliv krok nefunguje, dejte nám vědět na e-mail marketing@justmighty.cz.


Na co si dát pozor

Ačkoli je řešení pomocí localStorage a GTM dobrým přístupem pro sledování uživatelů, kteří prohlédli více než tři stránky, existují některé překážky a úskalí, které je třeba mít na paměti:

Podpora prohlížečů:

Přestože je localStorage široce podporovaný moderními prohlížeči, starší prohlížeče (jako například Internet Explorer 8 nebo starší) jej podporovat nemusí. V takových případech skript nemusí fungovat podle očekávání. Neměl by to být zásadní problém, protože počet uživatelů se staršími prohlížeči je obecně velmi nízký a stále se snižuje.

Ochrana soukromí a souhlas uživatele:

Oproti ukládání cookies nepotřebujete ke sběru dat do localStorage žádný souhlas, musíte však zajistit, že nesbíráte žádné osobně identifikovatelné informace (PII) a nedochází k porušení jakýchkoliv právních předpisů o ochraně soukromí platných ve vašem regionu, jako je například GDPR v Evropské unii.

Použití localStorage místo cookies pro sběr jiných, než osobně identifikovatelných informací, může být způsob, jak se vyhnout určitým požadavkům na souhlas. Vždy však konzultujte konkrétní kroky s právníkem.

Uživatelské akce ovlivňující localStorage:

Uživatelé mohou ručně vymazat své localStorage nebo používat rozšíření prohlížeče, která localStorage pravidelně automaticky mažou. V takových případech se počet stránek resetuje a událost může být pro stejného uživatele spuštěna vícekrát.

Použití více prohlížečů:

LocalStorage je specifický pro každý prohlížeč a nesynchronizuje se mezi různými prohlížeči na stejném zařízení. Pokud uživatel navštíví váš web pomocí různých prohlížečů, počet stránek bude sledován zvlášť pro každý prohlížeč a zařízení a událost může být pro stejného uživatele spuštěna vícekrát.

Konflikty kódu:

Ujistěte se, že na vašem webu nejsou žádné další skripty, které používají stejné klíče localStorage nebo jinak narušují funkčnost tohoto skriptu. Pokud najdete konflikty, upravte klíče localStorage ve vlastním skriptu nebo upravte konfliktní skripty, abyste předešli problémům.

Změny v GA4 nebo GTM:

Jak GA4, tak GTM se neustále aktualizují a budoucí změny mohou ovlivnit funkčnost vlastního skriptu. Je nezbytné sledovat aktualizace a provádět potřebné úpravy skriptu podle potřeby.

Struktura webu:

Skript vychází z předpokladu, že jedinečné stránky mají jedinečné adresy URL. Pokud má váš web složitou strukturu, mohou být nutné další úpravy, aby skript správně sledoval jedinečná zobrazení stránek.

Data bez expirace:

Data v localStorage jsou v prohlížeči uložená do té doby, než je uživatel vymaže. Pokud byste chtěli událost například po půl roce měřit znovu, je potřeba zvolit jiný přístup.


Další možnosti řešení

V návodu jsme vycházeli z námi definovaných požadavků:

 1. Chceme měřit konverzi  Zobrazení více než 3 stránek uživatelem.
 2. Každého uživatele chceme počítat jen jednou – pokud zobrazí 5. a další stránku, značku znovu nespouštět.
 3. Při zavření prohlížeče nesmí dojít k vynulování počtu stránek a ztrátě informace o stavu spuštění značky.
 4. Chceme počítat pouze zobrazení další stránky – nechceme, aby se do počtu zobrazených stránek počítala stránka ve chvíli, kdy ji uživatel pouze obnoví, nebo v případě, že prohlížeč zavře a znovu spustí na stejné stránce.

Pokud máte jiné potřeby, například chcete nastavit, aby se událost po půl roce zaznamenala znovu, je nutné použít cookies, které však naráží na podmínku získání souhlasu uživatele s měřením již v počáteční fázi a tím pádem nebudou vaše data kompletní.

Pozor tak na měření určitého počtu stránek tímto způsobem, obzvlášť pokud máte na webu cookie lištu, která se dá snadno ignorovat nebo přehlédnout.

Využití cookies místo localStorage

Pokud je pro vás důležitější mít kontrolu nad expirací dat a tím pádem značce umožnit, aby mohla být po nějaké době znovu vyvolána, vložte tento kód do pole HTML ve značce, která je v tomto návodě pojmenovaná „Increment Pages Viewed“ místo skriptu využívající localStorage.

Tento skript má následující vlastnosti:

 1. Využívá cookies pro ukládání dat místo localStorage, což umožňuje nastavit expirační dobu pro uložené informace
 2. Sleduje počet zobrazených stránek a zjišťuje, zda uživatel zobrazil více než 3 stránky
 3. Je omezen na jednu událost na uživatele během doby expirace
 4. Má samostatné expirační doby pro data o počtu zobrazených stránek (7 dní) a data o spuštění události (365 dní)
 5. Tyto doby můžete upravit v řádcích kódu:
  setCookie(‚pageViewData‘, JSON.stringify(pageViewData), 7); // Set the cookie to expire in 7 days
  setCookie(‚eventTriggeredData‘, JSON.stringify(eventTriggeredData), 365); // Set the cookie to expire in 365 days

 6. Pokud expiruje informace o spuštění události, skript umožňuje událost znovu spustit
 7. Pro ukládání cookies potřebujete souhlas uživatele, a tedy počet zobrazených stránek můžete začít měřit až po odsouhlasení cookie lišty